اخبار آکادمی

مجمع سالیانه آکادمی با حضور روئسای کمیته های مختلف

ایران | تهران | سال ۲۰۲۲

مجمع سالیانه آکادمی بین المللی فیتنس آلمان با حضور روئسای کمیته های مختلف رشته های ورزشی جهت تنظیم تقویم سال جدید آموزشی تشکیل گردید
در این نشست روئسای کمیته ها با بررسی راه کارهای جدید آموزشی در جهت ارتقا سطح کیفی سمینارها و دوره های بین المللى با هم تبادل نظر کردند و مقرر شد از اساتید ایرانی در کشورهای تحت آموزش آکادمی (آلمان، اتریش، ترکیه، کانادا، امارات، انگلیس، استرالیا، سوئد، مکزیک) نیز بیشتر استفاده گردد.