اخبار آکادمی

برگزاری همایش روش های تمرینی نوین از اروپا

ایران |بندرعباس| سال ۲۰۱۸

در دوره روش های تمرینی نوین از اروپا بسیاری از مربیان و پرسنال ترینر های ایران و شهر بندر عباس حضور داشتند، تدریس این دوره توسط دکتر اکبری انجام شد، و مربیان علاوه بر بخش سمینار و تئوری های مربوط به روش های تمرینی نوین با بخش پرکتیکال از آلمان آشنا گردیدند و پس از پایان دوره موفق به دریافت گواهی شرکت در ورکشاپ ( Certificate of completion ) گردیدند.