اخبار آکادمی

نمایشگاه بین المللی تخصصی فیتنس آلمان

آلمان | کلن | سال ۲۰۱۸

نمایشگاه بین المللی فیتنس آلمان

در نمایشگاه بین المللی فیتنس آلمان بازدید کنند گان از غرفه بین المللی سیستم تمرینات EMS با آخرین روش ها و سیستم های تمرینی EMS  آشنا شدند و توسط مستر ترینر آکادمی آقای دکتر اکبری به مشتاقان این سیستم که ازسراسر اروپا در این نمایشگاه شرکت کرده بودند توضیحات لازم ارائه گردید