اخبار آکادمی

دوره بین المللی تخصصی بدنسازی با EMS

ایران | تهران | سال ۲۰۲۰

دوره بین المللی تمرینات تخصصی EMS

در این دوره تخصصی EMS بسیاری از مربیان و پرسنال ترینر های ایران حضور داشتند،مربیان علاوه بر بخش سمینار و تئوری های مربوط به تمرینات EMS با بخش پرکتیکال و علم روز تمرینات ای ام اس از آلمان آشنا گردیدند و پس از پایان دوره موفق به دریافت گواهی شرکت در ورکشاپ ( Certificate of completion ) گردیدند.