اخبار آکادمی

دومین سمینار بین المللی فیتنس و بدنسازی

ایران | تهران | سال ۲۰۱۵

دومین سمینار بین المللی فیتنس و بدنسازی

این دوره با استقبال فراوان علاقه مندان به سیستم های نوین تمرینی ازسراسر ایران روبه گردید مربیان و علاقه مندان به فیتنس با آخرین اخبار و اطلاعات و همچنین روش های تمرینی و تغذیه ای اختصاصی فیتنس آشنا گردیدند.